Мисия и визия


Деворекс ЕАД е бързоразвиваща се, международна компания, която създава иновативни, функционални и екологични продукти. Основните принципи за успех на фирмата са:

  • Създаване и реализация на висококачествена продукция
  • Високо ниво на клиентска удовлетвореност
  • Постоянна оптимизация на производствените процеси
  • Висока производителност на труда
  • Грижа за околната среда

Ръководството на фирмата вярва, че за консолидиран и устойчив растеж в национален и международен план е необходимо откровено и дългосрочно сътрудничество с клиентите.

 

Присъствие на световните пазари


Днес компанията е лидер на българския и румънския пазар. Продуктите с търговска марка Деворекс са широко представени благодарение на сътрудничеството с водещи търговци на строителни материали. В международен план продуктите на фирмата са представени чрез собствени представителства и търговски партньори в над 20 държави в Европа, Южна Америка, Азия и Африка.


Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!